Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Енергийната ефективност

Гребенаров: Енергийната ефективност е един от основните ни приоритети за периода 2014-2020

 Областният управител Константин Гребенаров взе участие в заседанието на Управителния съвет по проекта „Сътрудничество за стимулиране на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност, финансиран по програма INTERREG IV C на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Агенция за регионално развитие и иновации, град Бургас, в партньорство с представители на още 6 страни членки на ЕС и има за цел обмен на добри практики и избор на такава, която да бъде реализирана на територията на Югоизточен планов регион.

Пред партньорите от Ирландия, Испания, Финландия, Румъния и Швеция Гребенаров изрази категорична подкрепа за проекти като този, насочени към опазване на околната среда чрез възможностите, които предоставят възобновяемите енергийни източници.

Added : Saturday, 21 April 2012 00:00 top back 2145 pdf