Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Работна среща

Област Бургас – активно участва в процеса за деинституционализация на грижата за децата

 Под ръководството на заместник – областния управител Златина Дукова в Областна администрация – Бургас се проведе работна среща за уточняване, обсъждане и координиране на задачи по три ключови проекти на Министерство на труда и социалната политика - „Детство за всички”, „И аз имам семейство” и проекта за социално включване. И трите прокта са свързани с един от основните приоритети на правителството – подкрепа за децата и семействата, включително и чрез деинституционализация на грижата за децата.

Процесът на деинституционализация включва осигуряване на услуги на територията на цялата страна, които ще направят възможно връщането на децата в биологичните им семейства, отглеждането им в приемни семейства или при осиновители, както и изграждането на малки групови домове за онези деца, които не могат да се върнат в собствения си дом или да намерят ново семейство.

По време на работната среща, в която участие взеха представители на 13-те общини и на дирекциите за социално подпомагане в региона, стана ясно, че институциите в област Бургас работят изключително активно в тази насока, което е и част от Областната стратегия за развитие на социалните услуги на местно равнище.

Четири общини в областта ще открият общо 9 центъра за настаняване от семеен тип, за деца с увреждания, изведени от институции, съответно в Бургас – 5, в Карнобат – 2, Поморие и Созопол по един, а в Айтос - едно защитено жилище. Изграждането на малки групови домове, където децата да живеят в среда близка до семейната и с персонал, който да полага необходимите грижи за тях е част от проекта  - „Детство за всички”.

Added : Wednesday, 04 April 2012 00:00 top back 2015 pdf