Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Търгове за отдаване на морски плажове

Кандидати се явиха за 3 от 12 плажа в област Бургас

Дванадесет плажа в област Бургас бяха обявени за отдаване под наем тази година. Търговете за тях се проведоха днес като кандидати се явиха само за три плажни ивици.

Тръжните процедури стартираха в 9:00 часа с морски плаж „ Къмпинг Делфин”, намиращ се в община Царево и обявен с начална годишна наемна цена от 13 041 лв. Желаеща  да стопанисва плажа бе само една фирма - „Ринг II” ЕООД гр. Пловдив. Без проблеми в документацията и с предложена цена от 17 400 лева фирмата бе обявена за спечелила търга.

Значително по-голям бе интересът към морски плаж „Бургас-централен” с  първоначална тръжна цена от 127 031 лева. Днес на търга се явиха три фирми - „Бургас бийч” ЕООД, ЕТ „Димитър Чиповски” и „Булгариен Директ Райзен” ЕООД. След обстойно разглеждане на документацията в запечатаните пликове, комисията допусна до втори етап на търга, а именно отваряне на ценовите предложения и трите фирми. В присъствието на представители на фирмите и медии стана ясно, че най-висока цена от 217 000 лева е предложила „Булгариен Директ Райзен” ЕООД, която бе класирана на първо място. Втората по-големина сума е 130 000 лева и бе дадена от ЕТ „Димитър Чиповски”.

Added : Friday, 30 March 2012 00:00 top back 2524