Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Инвестираме във вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд
за регионално развитие
Оперативна програма

“Развитие на конкурентоспособността на българската иономика”
2007-2013


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

  PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001,“PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

 Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001,“НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

 This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

 Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

7 март 2012 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП)

организира информационни срещи по проект

“Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни срещи в 27 областни града в страната по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Информационната среща в гр. Бургас ще се проведе на 15 март (четвъртък) от 10:00 ч. в зала на Областна администрация Бургас (1 етаж) на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1.

По време на срещите експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите и условията за участие на българските фирми в:

  • специализирани международни изложби и панаири;
  • бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни;
  • обучителни, информационни и специализирани семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятия;
  • регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Национален експортен портал www.export.government.bg

Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, стартира на 22 април 2010 г. със срок за изпълнение три години. Общата му цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.

Added : Monday, 12 March 2012 00:00 top back 2149 pdf