Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Проверяват речните русла

Със заповед на Гребенаров проверяват речните русла

Областният управител Константин Гребенаров назначи междуведомствена комисия, която да провери състоянието на речните русла извън населените места. Обект на проверките са потенциално опасни речни участъци, които могат да причинят заливане при високи води и да нанесат щети върху инфраструктурата. Експерти от Областна администрация Бургас, Басейнова дирекция – Варна, Пожарна безопасност и защита на населението, както и представители на съответната община, на територията на която се извършва проверката, набелязват конкретни мерки за възстановяване проводимостта на речните корита с нарушена такава.

Проверки на реките се правят всяка година по два пъти, като през настоящата 2012 започнаха по-рано. Това наложиха влошените метеорологични условия и опасността от наводнения, каквито имаше в редица области на страната. Друга причина е, че преди да влязат в сила промените в Закона за водите, задача на  кметовете на общини бе да  изпращат искания до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за отпускане на средства за почистване на речните русла. Сега това задължение е делегирано на областните управители. Според новите изменения, от тях се очаква изготвяне на план – програма, включваща проблемните речни участъци на територията на областта и разчети за необходимите средства за почистването им.

Added : Wednesday, 22 February 2012 00:00 top back 2280