Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Състоянието на язовирите

Превантивните мерки за недопускане на бедствия – ангажимент на областните управители и кметовете

При нормална зимна обстановка – в областта няма потенциално опасни язовири

Вземането на превантивни мерки за недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви във връзка с очакваните валежи и снеготопене, стават основен ангажимент на областните управители и кметовете, стана ясно от Решение 130/10.02.2012 година на Министерски съвет. Сред отговорностите, които възлага решението са създаване на организация за наблюдение на язовирите, оповестяване и извеждане на населението при възникване на опасност от наводнение, спешни действия за осигуряване на проводимост на критични участъци по речните корита и съоръжения, както и предприемане на мерки за укрепване на защитните такива. Губернаторите и кметовете ще наблюдават също така дали собствениците или ползвателите на язовири изпълняват предписанията за източване на водоемите до минимален безопасен обем.

Днес областният управител Константин Гребенаров участва в работна среща по темата, организирана от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по време на която стана ясно, че  потенциално опасните язовири в страната са 11 и нито един на територията на област Бургас.

Added : Wednesday, 15 February 2012 00:00 top back 2167 pdf