Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Спечелен проект

Сайт, филм и туристически изложения ще популяризрат културно-историческото наследство на Бургас и Къркларели

В Областна администрация Бургас се проведе първата среща на работните групи във връзка с реализирането на спечеления проект по програмата за трансгранично сътрудничество - ИПП България - Турция. Проектът спечелил финансиране цели популяризиране на  общите природни и културни богатства и превръщането на областите Бургас и Къркларели в предпочитани туристически дестинации. Реализацията му включва провеждане на масивни и съвременни кампании за рекламиране  на историческо, културно и природно богатство в трансграничния регион. Стойността на проекта възлиза на 92 000 евро, а продължителността му ще бъде 12 месеца.

По време на първата, в рамките на проекта, работна среща експертните групи от българска и турска страна набелязаха конкретни задачи и дейности по изпълнението му. Сред тях са създаване на сайт, който да предостави информация за историята, културата и природните дадености на двете области, почивни комплекси, леглова база, местни традиции и обичаи, фестивали, празници и пълно представяне на всяка една от общините в двата региона. Освен сайта, който ще бъде разработен на български, турски и английски език, се предвижда и издаването на каталози, съдържащи информация на 5 езика. Това ще допринесе за популяризиране на областите и в други страни, различни от България и Турция. Подвижна изложба, запечатала фотоси с най-значимите забележителности, както и с допълнителни такива, които могат да представляват атракция, ще изготвят експертите от българска страна. Колегите им от Турция ще подготвят филм, който да представят по време на специално организирано туристическо изложение в Бургас.

Added : Sunday, 29 January 2012 00:00 top back 2051 pdf