Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Прием на училищата за учебната 2012 - 2013 г.

Приеха държавния план – прием на училищата за учебната 2012-2013 г.

На заседание ръководено от зам.-областния управител на Област Бургас Златина Дукова  Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие в   Бургас разгледа и утвърди държавния план – прием на училищата за учебната 2012/2013 година.  Приемът за държавните и общински училища е съгласуван с регионалните структури на работодателите, синдикатите и бюрата по труда. Предпоставките, които определят професиите и специалностите, по които ще се обучават учениците са свързани с потребностите на пазара на труда и възможностите за реализация на завършващите, както и от спецификата на региона.

Общо за областта, за учебната 2011/12 година професионално образование и обучение се осъществява в 28 /двадесет и осем/ образователни институции, от които 16 професионални гимназии, 7 средни общообразователни училища /СОУ/ с професионални паралелки, 1 помощно училище, спортно училище, частна професионална гимназия, частен професионален колеж, с прием след завършено средно образование, Национално училище за музикално и сценично изкуство.

Added : Tuesday, 24 January 2012 00:00 top back 2571