Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Ако сте жертва на корупция, звънете на 112.

Думите подкуп, пари, престъпление и нарушаване на закона бяха първите асоциации, с които учениците от СОУ „Константин Преславски” описаха явлението корупция. Днес по повод Международния ден за борба с корупцията единадесетокласниците бяха поканили областния управител Константин Гребенаров, заместник областния управител Златина Дукова, представители на Бургаски детски и младежки парламент, Регионалния инспекторат по образование – Бургас, НАП и ОД на МВР, да поговорят с тях открито по темата „Корупцията като обществено явление”.

Училищният психолог и ръководител на Свободно избираемия предмет /СИП/ „Антикорупция”, Светозар Янев бе подготвил казуси по картини, изобразяващи корупционни действия, като задачата на учениците и гостите бе да разпознаят сферата, в която се извършват те, както и по какъв начин може да бъдат предотвратени. Част от децата споделиха примерни ситуации, в които те или техни близки са били потърпевши от такива действия, отправен бе и въпроса дали е възможно корупцията да се изкорени из основи.

Added : Wednesday, 28 December 2011 00:00 top back 2381