Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Цоня Дражева получи Почетния знак на Областния управител за изключителен принос в обществено – икономическото развитие на област Бургас.

„Детето като носител на права” е фокусът на новия Закон за детето, който бе представен днес в Бургас от заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова и екип от експерти в лицето на председателя на Държавната агенция за закрила на детето – Надя Шабани, Елена Кременлиева, Директор Дирекция „Социално включване” при МТСП и Даринка Янкова, заместник изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане. Домакин на срещата бе областният управител на област Бургас Константин Гребенаров.

Новият закон за детето е резултат от десет годишен опит и за разлика от закона създаден през 2000-та година, е насочен не само към проблемите на децата, но и към техните възможности. Той отразява най-новите изисквания и практики в международните актове, поставя общи цели и интегрира ресурса на всички институции в постигането на тези цели.

Added : Monday, 05 December 2011 00:00 top back 2414 pdf