Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Заседание на областната епизоотична комисия в Бургас Набелязани са необходимите превантивни мерки за недопускане на инфлуенца по домашните птици на територията на Бургаска област

На 20.11. т. г. в сградата на областна администрация в Бургас под ръководството на заместник областния управител на област Бургас Евгени Врабчев се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия.

На основание чл.47, ал.1 и ал.2 и чл.117 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка със заповед № РД 11-1824/18.11.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, членовете на комисията запознаха зам. областния управител с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания.

Във връзка с това комисията обсъди спешни превантивни епизоотични мерки за предотвратяване възникване на заболяването на територията на Бургаска област. И по-конкретно в следните направления:

Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно - рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Осъществяване  на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био - сигурност в птицевъдните обекти. Провеждане на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни и диви птици.

В изготвената нарочна заповед на Областния управител по този повод се казва още, че собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове“ се задължават да не допускат:

- излизането на птиците извън дворовете на стопаните;

- да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.

В заповедта се указват и необходимите конкретни действия, които собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове“ трябва да осъществяват при съхраняване в закрити помещения на фуража, с който се изхранват птиците, както и за създаване на условия за разделно отглеждане на домашните патици и гъски от други видове домашни птици;

Необходимо е също така собствениците и управителите на птицевъдни обекти в случай на отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях птици или при завишена смъртност да уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място.

Според специалистите от областната епизоотична комисия не трябва да се създава психоза сред населението по повод т. нар. „птичи грип” защото консумацията на пилешко месо след термична обработка не крие никакви опасности за хората.

Added : Thursday, 20 November 2014 14:52 top back 1946 pdf