Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 От 22 до 24 октомври Бургаска област ще бъде домакин на Втория международен форум „Новата икономика на България- пътят на изток”

От 22 до 24 октомври Бургаска област ще бъде домакин на  Втория международен форум  „Новата икономика на България- пътят на изток”

По инициатива на Областния управител на Област Бургас Павел Маринов от 22 до 24 октомври в гранд хотел „Поморие”, гр. Поморие ще се проведе Вторият международен инвестиционен форум „Новата икономика на България – пътят на изток“. Неговата цел е да се превърне в място за публичен диалог по актуални икономически и инфраструктурни проблеми, както и в ефективна платформа за работа между български и чуждестранни инвеститори.

През трите дни на форума участниците ще могат да се включат в специализирани тематични панели за дискусии и обмен на добри практики. Ще имат възможност да установят преки бизнес контакти и партньорства с фирми и организации от България, Русия, Казахстан, Турция, Катар, Кувейт, Йордания, Египет, Йемен, Палестина, Мароко, Судан, Оман, Ливанска република и др. както и да проведат разговори или да поставят въпроси пред представителите на държавните и местни власти. Участие във форума са заявили и много дипломати от арабските страни, Казахстан и Турция.

По замисъл форумът следва да подпомогне разработване на различни подходи и методи за развитие на национални и регионални брандове, при осигуряване на тяхната устойчива маркетингова и консултантска поддръжка. За участие са привлечени фирми от секторите селско стопанство, нови технологии, транспорт, туризъм, преработваща промишленост, опериращи на пазарите в България, Русия, Казахстан, Турция и Арабския свят. На второто издание на форума ще се представят иновативни български и чуждестранни компании и фирми, които са достигнали сериозни успехи не само на регионално, но и на международно равнище.

Новото в есенното издание на форума е, че освен представяне на експертно мнение по отношение на бизнес климата и привличане на инвестиции в страната, ще се даде възможност на участниците да покажат в специално изграденото за целта изложение свои оригинални инвестиционни проекти, продукти и услуги.

Според концепцията на организаторите  девизът на  форума "ДОВЕРИЕ, СЪТРУДНИЧЕСТВО, СТАБИЛНОСТ" напълно отразява съвременните тенденции както в областната стратегия за развитие, така и в модерния инвестиционен процес с цел разкриване на нови работни места, постигане на по-добър икономически растеж и благосъстояние в бургаска  област. Затова на форума нагледно ще бъдат отразени във факти икономическите показатели и степените на очакван и реален растеж в някои от секторите в нашата икономика, където работят фирми и корпорации, за които понятия като криза и застой не важат.

За участие във второто издание на форума са поканени министър- председателят на Република България, министрите на транспорта, икономиката и енергетиката, ръководители на чуждестранни дипломатически мисии в страната, председателят на Българска стопанска камара, кметове на общини, ръководители на български и чуждестранни фирми и институти, представители на браншови организации, сдружения и други.

 

Added : Tuesday, 14 October 2014 15:36 top back 1728 pdf