Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Заместник областният управител, Юсеин Мехмед, присъства на заключителната част на проекта „Българо–Турско сътрудничество за насърчаване процеса на демократизация чрез повишаване участието на обществеността при вземане на решения на местно ниво“

Заместник областният управител, Юсеин Мехмед, присъства на заключителната част на проекта „Българо–Турско сътрудничество за насърчаване процеса на демократизация чрез повишаване участието на обществеността при вземане на решения на местно ниво“
Заместник областният управител, Юсеин Мехмед, присъства на заключителната част на проекта „Българо–Турско сътрудничество за насърчаване процеса на демократизация чрез повишаване участието на обществеността при вземане на решения на местно ниво“, който се проведе на 10 и 11 октомври  2014 г. в гр. Узункопрю, Турция. В своето обръщение към участниците г-н Мехмед акцентира върху значението на проектите за трансгранично сътрудничество, работата по които създават не само добри приятелства и традиции при подготовката им, но и се раждат нови идеи за бъдещи проекти за подобряване качеството на живот на хората в трансграничния регион. „В края на септември беше изпратен за одобрение последният вариант на новата програма за периода 2014-2020, чийто приоритети са опазване на околната среда, развитите на туризма, използване и опазване на природното и културно богатство на трансграничния регион, младежко включване и подпомагане на предприемачеството“, допълни още зам. областният управител.
В двудневните работни срещи се подписаха договори и споразумения за бъдещо сътрудничество между фирми, университети, училища и неправителствени организации за бъдещо сътрудничество и участие в съвместни проекти между организации от Бургас и Узункопрю.
На заключителния семинар присъстваха настоящи и бивши представители на държавната и местна власт, на търговско-промишлените палати, представители на бизнеса, неправителствени организации, ученици, университетски преподаватели, и представители на обществеността от Бургас, Узункопрю, Истанбул и Одрин.

Added : Tuesday, 14 October 2014 13:55 top back 2111