Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областна администрация Бургас реализира първия си проект по програма „Леонардо да Винчи“

Областна администрация Бургас реализира първия си проект по програма „Леонардо да Винчи“

Областна администрация Бургас бе домакин на обучителна конференция „Дигитални документи в облачни технологии – възможности и ползи за публичния сектор“, по време на която повече от 20 служители от държавната институция, както и чуждестранни партньорски организации бяха обучени по темата.

Събитието се проведе в рамките на проект „По-разумни публични администрации в ЕС “, финансиран по Програма „ Леонардо да Винчи 2007-2013 ”.

 Партньори в изпълнението на проекта са Областна администрация – Бургас, Институт за работа и техника- Германия, Анатолики S.A. –Гърция, Градски съвет на Мурсия – Испания и Институт за креативна дейност - гр. Лодж, Полша.

Презентации по темата представиха и гост лектори от Община Бургас, Бургаски свободен университет и представители на частния IT сектор.

В рамките на проекта са предвидени посещения на публични администрации за обмяна на опит. Проведеното в Бургас събитие е пето по ред за проекта. До момента обучения са реализирани в Германия, Полша, Гърция и Испания.

Това е първият проект по Програма Леонардо да Винчи, който реализира Областна администрация Бургас. Проектът има за цел да подобри нивото на  използваните информационни и комуникационни технологии, в частност  облачни технологии в Европейските публични администрации.

Added : Friday, 26 September 2014 00:00 top back 1939 pdf