Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Покана за практическа демонстрация на Платформата за културен обмен в Черноморски регион

Платформата за културен обмен в Черноморския регион е вече отворена за регистрация!

 

Платформата включва база данни с информация за регистрирани творчески сдружения, културни мрежи, организации на работодатели в сферата на културата и различни по вид сдружения, функциониращи на територията на ЕС или на международно ниво.

Порталът може да Ви насочи към организации, които финансират, спонсорират и подпомагат културни събития (напр. фестивали) или такива, които финансират изложби или други културни инициативи. Може да намерите и информация за финансиращи организации от ЕС и от страните от Черноморския регион.

 

На 10 септември 2014 г. от 10.00 до 12.00 часа в малката зала на втория етаж на Областна администрация Бургас IT специалист ще проведе безплатна консултация за използване на портала. Желаещите могат да получат профил (индивидуален или организационен) с потребителско име и парола за достъп.

 

Проектът CULTUR-EXP е създаден, за да осигури обмен в трансграничния регион посредством иновативна социална платформа за творците (артисти, изпълнители, писатели, т.н.), културните оператори (галерии, театри, музеи, фестивали, т.н.) и всички участници в културния живот (посредници, потребители). Платформата е разработена съвместно с партньори от Грузия, Армения, Гърция и Молдова в рамките проект по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.“

Added : Monday, 08 September 2014 00:00 top back 1863 pdf