Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областният управител се срещна с ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски”. Ректорът доц. Пенчо Гешев благодари на Павел Маринов за активното съдействие и помощ при разрешаване на проблема със спортна база на НСА в Равда

Областният управител се срещна с ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски”. Ректорът доц. Пенчо Гешев  благодари на Павел Маринов за активното съдействие и помощ при разрешаване на проблема със спортна база на  НСА в Равда

На  29 .07. 2014 г.  в сградата на областна администрация – Бургас Областният управител на област Бургас Павел Маринов се срещна с доц. Пенчо Гешев, ректор на Национална спортна академия „Васил Левски”, който бе придружаван от останалите членове на академичното ръководство на НСА. Гостите изразиха своята благодарност пред областния управител за проявеното съдействие и помощ , което областна администрация в Бургас и лично Павел Маринов са оказали за включване на базата на НСА в Закона за физическо възпитание и спорт като обект с национално значение. Придаването на тази база на статут на обекти с национално значение не е формален акт е важна законотворческа стъпка  с оглед на изграждане на съвременна спортна морска база включваща и пристанище за нуждите на съвременното обучение на младите хора и деца.

В знак на благодарност към областния управител ректорът на НСА доц. П. Гешев му подари стенен часовник с логото на НСА.  

 

Added : Tuesday, 29 July 2014 00:00 top back 2082