Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областният управител се срещна с ръководството на „Напоителни системи” ЕАД –клон Бургас и със земеделски производители от Бургаска област, чиято земя и продукция са засегнати от наводненията

Областният управител се срещна с ръководството на „Напоителни системи” ЕАД –клон Бургас и със земеделски производители от Бургаска област, чиято земя и продукция са засегнати от наводненията

На  29 .07. 2014 г.  в сградата на областна администрация – Бургас Областният управител на област Бургас Павел Маринов се срещна със земеделски производители, чиято земеделска земя и продукция са  силно пострадали или частично засегнати от проливните дъждове и наводненията през последния месец. В  срещата участва и Тодор Ангелов, директор на „Напоителни системи”  ЕАД клон Бургас. 

Земеделски производители от общините Средец, Айтос и Камено благодариха на Павел Маринов за проявената отзивчивост и грижа за разрешаване на проблемите им и очертаха създадената ситуация вследствие на природната стихия в цялата й сложност, както и големия размер на щетите, които са нанесени на тяхната производствена дейност. В своите изказвания те подчертаха необходимостта от по-големи грижи за стопанисването, правилната експлоатация, и текущите ремонти на хидромелиоративния фонд в отделните общини на областта.  По същата тема подробен отчет пред областния управител направи Тодор Ангелов, който посочи редицата конкретни действия, които се извършват от служителите на „Напоителни системи” за своевременното изпомпване на водите от падналите валежи, които в определи части от областта са били с необичайно високи стойности от порядъка на 240 литра на кв. метър.

Областният управител препоръча на засегнатите от наводненията земеделски производители да подготвят свои писмени искания до областната дирекция по земеделие, в които да настояват специализираните експертни комисии, които установят щети да констатират точния размер на поражения върху тяхната земя и продукция. След констатиране на щетите производителите ще могат да ползват държавни помощи за компенсация на загубите си в случаи като тези, които бяха подробно представени на вниманието на областния управител в проведената работна среща.

Added : Tuesday, 29 July 2014 00:00 top back 2695 pdf