Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Позиция на Областния управител на област Бургас Павел Маринов по повод изявления на директора на „Пристанище Бургас” ЕАД относно Зоната за обществен достъп в пристанището

Позиция на Областния управител на област Бургас Павел Маринов по повод изявления на директора на „Пристанище Бургас” ЕАД относно Зоната за обществен достъп в пристанището
Директорът  на „Пристанище Бургас” ЕАД  да не злоупотребява с доверието на работещите в пристанището!
Да спре незабавно с опитите за противопоставяне на интересите на гражданите на Бургас с тези на работещите в Пристанище Бургас!
Решението за създаване на Зона за обществен достъп е взето съгласно действащото българско законодателство, спазени са всички процедури и срокове и е съобразено  с интересите на всички участници в проекта. Осъществяването му ,ще донесе огромни ползи за целия град и косвено за цялата държава.
Преки ползи, като участници в пристанищните дейности,  ще има и за работещите в „Пристанище Бургас” ЕАД  чрез увеличаване на заплатите и стабилизиране на работните места, както и увеличаване на щата с нови специалности.
Позицията на директора на пристанището е изцяло в противоречие с бъдещето на пристанището и развитието на града. За да стане директор г-н Тишев се е запознал със своите предстоящи задължения, като едно от най-важните от тях е планиране и развитие на човешките ресурси на пристанищния оператор за осигуряване дейностите на Зоната за обществен достъп.
Защо не изпълнява тези свои задължения? – Отговорът на този въпрос не е свързан с интересите на работещите в пристанището.

 

*  * *
Областният управител Павел Маринов кани в присъствието на медиите на 8 юли /вторник/ от 12 часа в сградата на областна администрация всички работници и служителите от „Пристанище Бургас”  на среща за обсъждане бъдещето на пристанището

Added : Monday, 07 July 2014 00:00 top back 2114 pdf