Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Областният управител на Бургас изцяло подкрепя гражданската инициатива за осигуряване на свободен достъп до пристанище Бургас

Областният управител на Бургас изцяло подкрепя гражданската инициатива за осигуряване на свободен достъп до пристанище Бургас
На 03.07. 2014 г. Областният управител на област Бургас Павел Маринов прие в сградата на областна администрация в Бургас по тяхно искане представители на Инициативен комитет  с председател Даниела Бонева. В присъствието на заместник областните управители Евгени Врабчев, Юсеин Мехмед, главния секретар на областна администрация Севим Неджатиева и представители на медиите от името на обществеността членовете на Инициативния комитет връчиха на Павел Маринов подписка с имената на 13 580 граждани, които през последните месеци са се подписали под искане Пристанище Бургас да бъде отворено за свободен достъп за граждани.
Павел Маринов благодари на членовете на Инициативния комитет за проявената от тях  гражданска активност като изрази своята пълна подкрепа на инициативата за осигуряване на свободен достъп на гражданите до Пристанище Бургас. Той заяви, че изпълнението на тази навременна обществена инициатива е възможно само с подкрепата на всички заинтересовани страни, без оглед на институционални различия и политическа принадлежност  при продължаващ обществен натиск от страна на гражданите.
От своя страна Областният управител на Бургас се ангажира да предаде подписката със съответните подкрепящи, придружаващи писма на областна администрация в Бургас до Народното събрание, Министерски съвет и Министерството на транспорта с настояване за регламентиране на бъдещия разрешен свободен достъп на гражданите до Пристанище Бургас.
Членовете на Инициативния комитет изразиха своята благодарност пред Областния управител за оказаните от него разбиране и подкрепа за тяхната гражданска инициатива и декларираха готовност да продължат събирането на подписи до окончателно разрешаване на проблема.
 

Added : Thursday, 03 July 2014 00:00 top back 2065 pdf