Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 


Покана

 


Покана за заключителна конференция по проект изпълняван от Областна администрация Бургас


Уважаеми дами и господа,

Заповядайте на 30.06.2014 /понеделник/ от 14 часа в голямата зала на втори етаж в Областна администрация на  заключителната конференция, по време на която ще бъдат оповестени постигнатите резултати от приключващия проект „Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в областна администрация - Бургас”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  


Added : Friday, 27 June 2014 00:00 top back 1469 pdf