Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Бургаско участие в заседанието на съвместния комитет по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Бургаско участие в заседанието на съвместния комитет по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Юсеин Мехмед, заместник-областен управител на област Бургас участва  в заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция, което се проведе на 18.06.2014 г.в Одрин.

На заседанието беше обсъден годишен доклад за финансовото изпълнение на Програмата за 2013 година. Разгледани бяха и предложения за допълнително финансиране на 18 проекта от списъка с резерви по третата покана за набиране на предложения. До момента спестените средства за финансиране на допълнителни проекти са на стойност 2.035 млн. лева. Общият брой на подписаните договори по програмата е 118 на стойност 28.244 млн.,като  52от тях  са напълно приключили.

На проведените консултации с екипа, разработващ програмата за финансовия период 2014-2020 бяха обсъдени мерки по вече утвърдените  тематични приоритетни оси като: околна среда и устойчив туризъм, както и приоритети по новата програма: конкурентноспособност и младежки дейности.

 

Added : Wednesday, 25 June 2014 00:00 top back 1628 pdf