Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Областна администрация Бургас спечели награда за най- добро партньорство със структурите на гражданското общество

Областна администрация Бургас спечели награда за най- добро партньорство със структурите на гражданското общество
 
За трета поредна година Областна администрация Бургас спечели приза за най- добро партньорство със структурите на гражданското общество.  Отличието, което ежегодно връчва Фондация за прозрачни регламенти, е годишна преходна статуетка. Съгласно правилата на фондацията, след третото спечелване наградата остава завинаги в Бургас. С това администрацията на област Бургас става първия трикратен победител.
За разлика от предходните години, когато за инициативите на администрациите гласуваха всички граждани, през настоящата година регламентът бе променен. Оценяването се извърши от Областните администрации в страната, като всяка имаше право на една единствена номинация. Област Бургас събра 17 от общо 28 възможни гласа, като по този начин получи друга важна атестация за работа си, а имено тази на своите колеги. След Бургас в надпреварата останаха Велико Търново, Смолян, Сливен и Габрово .
Инициативата, с която Областна администрация Бургас събра най-много гласове през тази години е „На лагер с Усмивка“. Сътрудничеството се осъществява със сдружение „Усмивка“, чиято цел е да насърчава креативността, самоутвърждаването, личностната и професионална реализация на деца от уязвими социални групи, деца и младежи с увреждане, етнически малцинства, бездомни, жертви на насилие.
“Удовлетвореността на всички служители в администрация е наистина голяма. Полагаме усилия да предлагаме все по- професионални и навременни услуги, работим успешно с неправителствения сектор, инвестираме в човешкия ресурс и развитието на администрацията. Убеден съм, че всичко това е видимо, както за гражданите, така и за колегите ни от останалите области и институции. Статуетката остава при нас, за да напомня всеки ден колко важно е доброто сътрудничество и прозрачността във всяка дейност“- каза Областният управител Павел Маринов. 

Added : Wednesday, 11 June 2014 00:00 top back 1704 pdf