Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Мотивационно обучение “Ефективна комуникация и работа в екип” преминаха служителите на Областна администрация Бургас

Мотивационно обучение “Ефективна комуникация и работа в екип” преминаха служителите на Областна администрация Бургас 

Изнесено мотивационно обучение на тема „Eфективна комуникация и работа в екип” преминаха служителите на Областна администрация Бургас.

Обучението се проведе в рамките на проект “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас”, който се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Високо ефективна работа в екип, комуникационни умения, управление на промяната и развиване на лидерски умения бяха част основните теми на двудневното обучение, което се проведе в град Ловеч в периода 7-8 юни 2014 година. Теоретична и практическа подготовка преминаха общо 48 служители на Областна администрация Бургас. По време на обучението участниците работиха върху развитието и усъвършенстването на цялостен набор от ключови надграждащи знания: Развиване на умения за ефективна работа в екип, осигуряване на обратна връзка, по-добро управление на времето, развиване на умения за планиране и приоритизиране, решаване на съществуващи проблеми, свързани с личната ефективност в администрацията и уменията на служителите.

Екипът от Бургас проведе среща за обмяна на опит със своите колеги от администрацията в града на люляците. Бяха коментирани основни отговорности свързани с управлението на държавната собственост, регионално развитие и административен контрол. Двете страни си размениха и презентации свързани с добрите практики на двете области, информация за културни и природни забележителности, обмениха опит в изпълнението и управлението на европейски проекти.

Проектът “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас” е във финала на своето изпълнение. В продължение на една година целият екип премина обучения за повишаване квалификацията в сферата на своята компетентност, а част от служителите и чуждоезиково обучение. 

Added : Wednesday, 11 June 2014 00:00 top back 2397 pdf