Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Платформата за културен обмен в Черноморския басейн е вече факт

Платформата за културен обмен в Черноморския басейн е вече факт
На 27.05.2014 г. в сградата на Областна администрация Бургас се проведе работен семинар в рамките на проект „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“( CULTUR-EXP).
По време на семинара в Областна администрация Бургас IT експерти от Грузия и България  представиха разработената платформа и запознаха участниците с различните начини за нейното използване.  В първата част на семинара бяха изложени основните функции на платформата, възможностите за регистрация, публикуване и получаване на информация. Втората част беше с практическа насоченост и всички желаещи имаха възможности на място да регистрират своя профил, консултирани от екипа по проекта и IT експертите.
Проект CULTUR-EXP се осъществява от Съвместна оперативна програма за сътрудничестово в Черноморския басейн 2007-2013. Проектът стратира на 1 юли 2013 година и включва организации от пет страни: Грузия, Армения, Гърция, България и Молдова. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Основната цел на проекта е да осигури културен обмен в трансграничния регион чрез създаване на иновативна, мултиезикова IT платформа, адаптирана към културните продуценти (представители на различни видове изкуства, организатори на фестивали), културни оператори (музеи, галерии, читалища и т.н.) и други актьори на културния пазар. Платформата ще бъде важен източник на информация за културата и културните събития за любителите на изкуството и почитателите на културата.

Added : Thursday, 29 May 2014 00:00 top back 2009 pdf