Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областна администрация Бургас участва в проект за облачни технологии

Областна администрация Бургас участва в проект за облачни технологии
През периода от 08.04.2014 г. до 11.04.2014 г. представители на Областна администрация Бургас взеха участие в работен семинар в град Мурсия, Испания, проведен в рамките на проект „SMARTER EU PUBLIC ADMINISTRATION“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи 2007-2013 г.”, с партньори: Областна администрация – Бургас, Институт за работа и техника- Германия, Анатолики S.A. –Гърция, Градски съвет на Мурсия - Испания, Instytut Postępowania Twórczego Sp. (Институт за креативна дейност)- гр. Лодж, Полша.
По време на визитата беше проведен обучителен семинар на тема „Функционалности, приложения, модели за общностен и хибриден облак.  Фокусът на семинара бяха приложенията на облачните технологии в сферата на обществените поръчки и други правни аспекти, свързани с управлението на публични услуги.  По време на семинара бяха изнесени  презентации  от представители от всички партньорски организации, както и гост – лектори от  Общински съвет в Мурсия, Университета в Мурсия, частни компании , работещи в сферата на облачните технологии. Участниците от Бургас  представиха практики от България.
Партньорите в проекта взеха участие и в Конференция „University Smart Card”, която се проведе в Университета на Мурсия.

Added : Wednesday, 14 May 2014 00:00 top back 1997 pdf