Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ОБЛАСТ БУРГАС Е ГОТОВА ДА СТАРТИРА КАМПАНИЯТА „ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ”!

Всички 13 общини от Област Бургас ще се включат на 26 април 2014 г. в инициативата на „Да изчистим България за един ден - 2014”. Уточнени са местата, където ще почистват служители на Областната и общинските администрации, общински и държавни предприятия, неправителствени организации, доброволци, ученици и граждани. Определени са началните часове, както и пунктовете, в които ще се раздават чували и ръкавици.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, към МОСВ предостави за нуждите на общините от  Област Бургас 230 ваучера за гориво на стойност 4600 лв..

На общините от региона с помощта на куриерските служби - партньори в проекта директно бяха предоставени 7750 чували и 5100 бр. ръкавици, както и рекламни материали от организаторите на кампанията.

Областният управител Павел Маринов и колективът на Областна администрация Бургас се събират в 10.00 часа пред „Морско казино” Бургас, за да стартират кампанията. Ще почистват района на Централен плаж от моста към  вълнолома.

Added : Thursday, 24 April 2014 00:00 top back 1821 pdf