Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта ще създаде устойчива заетост на младите хора

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) ще създаде устойчива заетост на младите хора, подчерта министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който представи днес НПИЕГМ в град Бургас. Той акцентира върху сътрудничеството на МТСП със социалните партньори и местната власт в реализацията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при младежите.

 „НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г.”, съобщи министър Адемов. Той допълни, че за реализация на инициативата Европейската комисия отделя 6 млрд. евро в следващите две години. България ще усвои близо 240 млн. лева. 

 Над 83 хиляди млади хора живеят в Югоизточния район, като близо 9 хиляди от тях са безработни, съобщи пред участниците министър Адемов. Във форума се включиха изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов,  областният управител на Бургас Павел Маринов и заместник областните управители на Сливен и Ямбол.

 Министър Адемов посочи, че НПИЕГМ предвижда всеки млад човек на възраст под 25 години да получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.  

 „Мерките и действията по НПИЕГМ, които се прилагат за интеграция на пазара на труда, са разнообразни и ще бъдат определяни спрямо индивидуалния профил на всеки младеж”, съобщи министър Адемов. Той поясни, че по програмите за стажуване държавата покрива разноските на работодателя по заплатата и дължимите осигуровки на стажанта, като осигурява финансиране и за половин минимална работна заплата и дължимите осигуровки върху нея за наставник.

 Министър Адемов съобщи, че през първото тримесечие на 2014 г. безработните младежи до 24 г. са 35 144 средномесечно, като намаляват с 9.7% (с 3789 лица). „Първите резултати по изпълнението на НПИЕГМ отчитат, че над 6000 хиляди младежи са включени в заетост на първичния пазар на труда, на субсидирани работни места, по схеми на ОП РЧР или са курсисти в мотивационни обучения и такива за придобиване на квалификация и ключови компетенции”, допълни той. 

Added : Saturday, 05 April 2014 00:00 top back 2032 pdf