Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Политическите сили не постигнаха консенсус на проведените в областна администрация консултации за избор на председател, заместник председатели и секретар на РИК – Бургас

Във връзка с Указ № 54 на Президента на Република България, /обн. ДВ, бр. 26/21.03.2014г./ съгласно,  който датата 25.05.2014 г е определенена за дата на произвеждане на избори за Европейски парламент в сградата на областна администрация в Бургас, на 28.03.2014 г. на основание чл. 60  от Изборния кодекс и  Решение № 7-ЕП от 23.03.2014 г. на ЦИК, се проведоха консултации между политическите партии и коалиции относно определянето на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Бургас.

         След проведените консултации не бе постигнато единодушно съгласие между участниците, както по отношение на избора на председател, а така също и на заместник председатели и секретар на РИК.  В тази връзка  и на основание чл. 60, ал. 6 от Изборния кодекс областният управител на област Бургас Павел Маринов  изпрати документите до ЦИК за да може Централната избирателна комисия да назначи членовете на РИК – Бургас, което по закон следва да стане 50 дни преди изборния ден. 

Added : Friday, 28 March 2014 00:00 top back 2080