Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Министър Данаил Папазов, Областният управител Павел Маринов и кметът на Бургас Димитър Николов в общ ползотворен диалог за бъдещето отваряне на града към морето, чрез изграждане на зоната за обществен достъп върху част от Пристанище Бургас

Министър Данаил Папазов, Областният управител Павел Маринов и кметът на Бургас Димитър Николов в общ ползотворен диалог за бъдещето отваряне на града към морето, чрез изграждане на зоната за обществен достъп върху част от Пристанище Бургас
На 11 март  /вторник / 2014 г. на посещение в Бургаска област бе  министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.  В Бургас той бе посрещнат от Областния управител на област Бургас Павел Маринов и неговият заместник Евгени Врабчев.
На проведената в сградата на областна администрация в Бургас предварително договорената работна среща по проблемите на пристанище Бургас в навечерието на активния туристически сезон присъстваха още и кмета на Бургас Димитър Николов, генералният директор на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов, председателят на Съвета на директорите на „Пристанище” Бургас Аргир Бояджиев, главният архитект на града, както и членове на туристическата камара в региона.
Министър Данаил Папазов заяви, че е дошъл в Бургас за да изслуша всички заинтересовани страни свързани с настоящето състояние и бъдещето развитие на Пристанище Бургас, както и намеренията на областния управител и обществеността на Бургас  за конкретно изпълнение на проекта за изграждане на зоната за обществен достъп около новата Морска гара на града.
На срещата специално внимание бе отделено на състоянието на държавния пристанищен оператор, чиято дейност бе подробно представена пред министъра от Аргир Бояджиев. В своето експозе той очерта новите възможности за развитие в Бургас на пазара на пристанищни услуги, както и конкретните намерения за привличане на нови инвестиции за изграждане на пристанищен терминал 1 и 2Б.
Кметът на града Димитър Николов припомни, че не сега, а още преди пет години се е взело решение за развитието на зоната за обществен достъп в Пристанище Бургас, чиято територия е включена в общия градоустройствен план на града, като за този инфраструктурен проект е осигурено финансиране по  различни оперативни програми.
Министър Папазов посочи необходимостта от намиране на точния баланс на интересите между двете очертаващи се противоречащи си тенденции. От една страна съхраняване предмета на дейност на държавния пристанищен оператор и запазване на съществуващите 220 работни места в него, а от друга постепенното изместване на неговата по същество индустриална дейност от центъра в периферията на града и съответна рекреация на освободената територия, която постепенно следва да се урбанизира съгласно съществуващия проект на зоната за обществен достъп.
Тази промяна на пейзажа от индустриален в туристически в самото градско сърце на Бургас се очертава да отнеме един по-продължителен период от време, което обаче не отменя спешната необходимост в навечерието на новия туристически сезон да се огради новата морска гара, както и да се оформят подстъпите към нейните входни и изходни терминали, а също и да се изградят съответни места за паркиране на туристическите автобуси от и до круизните кораби.
Участниците в срещата се обединиха около идеята, че бъдещето все по-пълно отваряне на Бургас към морето с изграждане на яхтена марина и търговско-експозиционен център в зоната за обществен достъп е без алтернатива,  поради което е заложена  цялостната промяна на територията около Морската гара, включваща тоталната реконструкция на ул. „Ал. Батемберг” в частта и от входа на пристанището до хотел „Приморец”, изграждане на вело-алея и нова пешеходна зона в тази част на града. Така ще започне качествено новия етап от 115 годишната история на Пристанище Бургас чрез неговото по пълно урбанистично включване в съществуващия транспортен възел на града включващ пълната реконструкцията на ж.п. гарата в Бургас и автогарата в центъра на града.

Added : Tuesday, 11 March 2014 00:00 top back 2092 pdf