Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Павел Маринов: „За повишаване степента на енергийната ефективност в Бургаска област са необходими спешни мерки за изпълнение на конкретни проекти съпроводени с публични разяснителни кампании”

На  28.02. т. г. се проведе първото заседание на Областния съвет за енергийна ефективност определен  със Заповед на Областния управител Павел Маринов  и ръководено лично от него. На заседанието беше направен обзор на състоянието на енергийната ефективност на територията на Бургаска област от представителя на Агенцията за устойчиво енергийно разитие в Бургас  Евелина  Пирушкина.

В разискванията на съвета участваха заместник-кметове от общините Созопол, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен и Поморие, експерти от двата бургаски университета – БСУ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както и от „Обществен съвет за високи технологии”, „Българска соларна асоциация” и представители на бизнеса. Решенията, които областният съвет формулира  са в следните направления: 

 Да се направи предложение за провеждане на информационна кампания за въвеждане на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници / ВЕИ / за собствено потребление.

Състояние на използването на ВЕИ в сферата на обществения транспорт.

Обсъдени бяха също и възможностите за предлагане на крайни потребители на продукта – горивна клетка за природен газ с възможност за въвеждане на алтернативни горива.

Added : Sunday, 02 March 2014 00:00 top back 1940 pdf