Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областна администрация Бургас участва в проект за облачни технологии

Областна администрация Бургас участва в проект за облачни технологии

През периода от 04.02.2014 г. до 07.02.2014 г. представители на Областна администрация Бургас взеха участие в работен семинар в град Солун, Гърция, проведен в рамките на проект „SMARTER EU PUBLIC ADMINISTRATION“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи 2007-2013 г.”, с партньори: Областна администрация – Бургас, Институт за работа и техника- Германия, Анатолики S.A. –Гърция, Градски съвет на Мурсия - Испания, Instytut Postępowania Twórczego Sp. (Институт за креативна дейност)- гр. Лодж, Полша.

По време на визитата беше проведен обучителен семинар на тема „Частен и публичен облак: предимства и недостатъци по отношение на контрола и сигурността на данните, времето за използване и разходите“. В семинара изнесоха презентации представители от всички партньорски организации, както и гост – лектори от Университ Аристотел, Солун; Македонски Университет, Солун; Община Солун, Община Каламария, гръцки частни компании в областта на информационните технологии (NeuroPublic SA, B. Open SA); както и представители на всички партньорски организации.

Вторият ден премина в посещения на Община Солун; Компютърна зала на община Солун, Център за обслужване на гражданите и Национална агенция за кадастър и картография. 

Added : Wednesday, 12 February 2014 00:00 top back 2071 pdf