Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областна администрация Бургас подписа меморандум с общините за насърчаване на културата

Областна администрация Бургас подписа меморандум с общините за насърчаване на културата

Меморандум за сътрудничество в областта на културата и изкуството, културните и творческите индустрии, опазването на културното наследство бе подписан между Областния управител Павел Маринов и кметовете на всички 13 общини в област Бургас.

Подписването на Меморандума е част от инициативите по проект „Платформа за културен обмен (CULTUR-EXP)  в Черноморския басейн“ изпълнявани в рамките на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“. В него Областна администрация Бургас си партнира с организации от Грузия, Армения, Гърция и Молдова.

Основната цел на проекта е да осигури трансграничен обмен на култура чрез представяне на иновативна, многоезична IT платформа. Tя има за цел да събере на едно място различни изкуства и автори и да подпомогне от една страна потребителя, в търсенето на информация, от друга да послужи като лесен начин за контакт между творците от партниращите си държави. Платформата ще е и място, където любители на изкуствата и творци ще имат възможност да  дискутират, рекламират и организират културни дейности и събития.

 

 

Link към проекта на платформата:

CULTUR-EXP project, http://www.culture-exp.eu

Added : Wednesday, 22 January 2014 00:00 top back 1834 pdf