Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областният управител събра директорите на училища от областта с бургаските депутати

Областният управител събра директорите на училища от областта с бургаските депутати

По покана на Областният управител на Бургаска област Павел Маринов на 20.01. т. г.  в сградата на областна администрация в Бургас се проведе неговата първа за мандата му разширена среща с всички директори на училища от Бургаска област за взаимно опознаване и поставяне на вниманието на Областния управител на  различни, актуални, натрупани с годините проблеми в сферата на началното и средно образование в областта.

На срещата присъствуваха, по покана на областния управител, и народните представители от Бургаски многомандатен избирателен район  Атанас Зафиров, Диана Йорданова, Ивелина Василева и Пенко Атанасов, както и заместник-областните управители Евгени Врабчев и Юсеин Мехмед, началника на РИО Георги Даутев, синдикалисти от сферата на образованието и експерти.

Областният управител Павел Маринов запозна присъстващите с приоритетите в Областната стратегия за развитие и техните смислови, административни и организационни връзки с изискванията пред днешното професионално образование и квалификация на кадрите за туризма, селското стопанство и индустрията на областта, като отчетливо бе поставен фокус върху опита ни като общество за справяне с  негативните последици от демографската криза у нас. Централно място в изказването на Павел Маринов бе отделено и на проблема за по-точното планиране в образованието и изобщо за важната роля на професионалното образование за цялостно подобряване на бизнес средата в региона. Той се спря и на някои текущи въпроси свързани с предстоящия прием на ученици и множеството анонимни жалби по повод на нередности в сферата на образованието, които заливат различните институции в държавата в това число и областната администрация на Бургас. 

В продължилата повече от час дискусия изказвания направиха много от директорите на училища от областта, както на основни училища, така и от професионални и профилирани гимназии, които представиха пред областния управител и народните представители  различни нетърпящи отлагане проблеми от тяхното ежедневие на ръководители в образованието и педагози, като въпросите за делегираните бюджети, мандатността, подобряване равнището на дисциплина в училищата, необходимостта от по-ефективни мерки в борбата с неграмотността, както и за повишаване изискванията спрямо родители на деца от малцинствени групи за гарантиране на реда в училищата.

В повечето изказвания се споделяше тревогата на директорите от  проблема с демографския срив и недостига на ученици за професионалните гимназии в областта. Направени бяха и конкретни искания и за подобряване на материалната база в някои от основните училища от областта.

В своите изказвания всички народни представители се обединиха около идеята, че образованието следва да бъде национален приоритет и че независимо от партийните си пристрастия всички те като избраници на народа,  са готови заедно да подпомогнат без да жалят сили и средства реализирането на полезни идеи и предложения за подобряване на законодателната база на образованието, както и на цялостната атмосфера в училищата за усъвършенстване на учебно –възпитателния процес в тях. 

Added : Monday, 20 January 2014 00:00 top back 2154 pdf