Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Общински проекти предлагани за финансиране със средства от публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” бяха представени от кметовете на общините от Бургаска област пред областния управител Павел Маринов

Общински проекти предлагани за финансиране със средства от публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” бяха представени от кметовете на общините от Бургаска област пред областния управител Павел Маринов

На работна среща с всички кметове на общини от територията на областта проведена на 17. 01. /петък/ в сградата на областна администрация –Бургас Областният управител Павел Маринов запозна кметовете с възможностите за финансиране на техни социално значими общински проекти със средства от публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

На срещата всеки от кметовете представи конкретни проекти от местно значение свързани предимно с подобряване на транспортната инфраструктура на общините, изграждане на социални обекти, брегоукрепителни мероприятия и дейности за подобряване на водоснабдяването и уличното осветление в общините.

Общата стойност на представените проекти възлиза на 170 мил. лв. като община Бургас кандидатства за получаване на средства по програмата с пет актуални,  значими проекта, а именно за изграждане на спортен център „Арена- Бургас”, надлез над ж.п. гара Бургас за изграждане на южната дъга, модернизация на ул. „Ал. Батенберг” свързваща центъра на града с бъдещата зона за свободен достъп в Пристанището, изграждане на нова сграда на Спортното училище „Гагарин” в Бургас и създаване на Планетариум в Бургас.

Кметовете се обединиха около идеята да подкрепят по-крупни проекти, чието реализиране  би се отразили положително на развитието не на една, а на група общини. Такива са инфраструктурни проекти като изграждането на северната и южна дъга за избягване на големите задръствания на входа на Бургас през активния туристически сезон и облекчаване движението на туристите и гостите на областта до крайбрежните общини . Предложените пред областния управител проекти за финансиране са съобразени с програмата на правителството за подкрепа на инвестиции с високо регионално и местно въздействие, както и със силни социални измерения.

Първият етап на работата по изпълнение на инвестиционната програма, на който бе посветена настоящата работна среща бе назоваване на проектите, а така също идентифициране и обединяване около приоритетни обществено значими начинания с мултипликационен положителен ефект върху група общини. Във предстояща втората фаза на изпълнение на програмата областният управител ще подаде тези проектни предложения до Междуведомствения съвет, където ще се извърши административна проверка и оценка за допустимост, както техническа и финансова оценка. Класираните проекти ще станат част от Постановлението на МС, прието на основание чл. 1, ал. 6 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Работната среща приключи с подписване на Меморандум за културен обмен в Черноморския басейн, като  част от проект „Платформа за културен обмен / CULTUR - EXP/  в Черноморския басейн с участието на нашата страна ведно с Грузия, Армения, Гърция и Молдова.

Added : Friday, 17 January 2014 00:00 top back 1903 pdf