Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областният управител и кметът на Бургас заедно с общи усилия за намиране на изход от кризата с Бургаски корабостроителници. Уволнените работници ще получат по една заплата за да могат да посрещнат новогодишните празници

Под ръководството на Областния управител на  област Бургас Павел Маринов на 19.12. 2013 г.  в сградата на областна администрация –Бургас  се проведе работна среща за намиране на бърз и ефективен изход от кризата  в Бургаски корабостроителници АД и за преодоляване на натрупаното напрежение сред уволнените работници и служители от фирмата. В работата на срещата участваха изпълнителният директор Деян Дянков и упълномощени представители на новите собственици на корабостроителницата, както и упълномощени представители на уволнените работници.

В срещата участва още кметът на Бургас Димитър Николов, заместник-областните управители Юсеин Мехмед, Евгени Врабчев, общинският омбудсман на Бургас Таньо Атанасов  и ръководителите на държавни структури от областта - Милен Димитров, директор на Областна дирекция на МВР - Бургас, Енчо Жеков,  директор на Регионално управление социално осигуряване – Бургас и Павлин Васков, директор на дирекция „Инспекция на труда” – Бургас.

В присъствието на толкова много държавни и общински отговорни фактори страните се споразумяха новите собственици на фирмата преди всичко незабавно да осигурят заплащане минимум в размер на една работна заплата на уволнените работници, за да могат семействата им да посрещнат новогодишните празници.

От името на новите собственици упълномощените техни представители заявиха, че вече са предприети необходимите правни действия за обявяване на фирмата в несъстоятелност, което ще гарантира пълно изплащане на всички дължими суми за заплати на уволнените работници и служители от специализирания гаранционен фонд на държавата при подобни случаи.

 Упълномощените представители на собствениците заявиха, че въпреки изключително тежкото икономическо състояние на предприятието те имат намерение още от март 2014 година да започнат действия за възстановяване на дейността на фирмата и възобновяване на основния и предмет на дейност, а именно корабостроенето. 

Added : Thursday, 19 December 2013 00:00 top back 1960 pdf