Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областна администрация започва обучителни програми за служителите си със средства от Европа

Областна администрация  започва обучителни програми за служителите си със средства от Европа
На 18.12. 2013 г. в Областна администрация Бургас се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Стойността на проекта е 81 660 лв., а периодът за неговото изпълнение – 12 месеца.
По време  на презентацията Севим Неджатиева- главен секретар и ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Общо 51 служители на Областна администрация Бургас ще преминат обучения за повишаване квалификацията в сферата на тяхната компетентност и индивидуален потенциал. Ще бъде създадена база данни в страницата за електронен обмен на администрацията, която ще съдържа материали и казуси от проведените обучения. След преминато обучение всеки служител ще подготви подробен отчет и материали, с които ще се допълва базата данни. По този начин работещите в администрацията ще имат възможност и за самообучение по теми, които представляват интерес за тях.
„Развитието на човешките ресурси е приоритет на  всяка организация, която  цели да усъвършенства и повишава ефективността на работата си. Именно служителите са движеща сила за успешното изпълнение на функциите, които закона ни вменява. Затова този проект е важен, както за ръководството, така и за всички работещи в администрация“ - каза при откриването заместник областния управител Евгени Врабчев.
На пресконференцията присъства целия екип на Областна администрация Бургас, представители на Областен информационен Център и общините от областта.

Added : Wednesday, 18 December 2013 00:00 top back 2315 pdf