Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областният управител и кметовете от областта одобриха Регионалния план за водоснабдяване и канализация

Под ръководството на Павел Маринов, областен управител на област Бургас  Асоциацията по ВиК –Бургас, чийто членове са всички общини от Бургаска област, представлявани от кметовете на общините на проведено общо събрание прие Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК ЕАД, Бургас след направени от общините и различни други заинтересовани страни предложения и промени в инвестиционната програма за периода 2014-2038 г. Планът е изготвен след включените от консултанта Ежис България  промени като вниманието в областта на водоснабдяването е съсредоточено върху населени места с население над 2000 жители, а при канализацията са разгледани всички агломерации /от едно или няколко населени места и или части от тях, индустриални зони и т. н. с население над 2000 жители. 

Added : Monday, 02 December 2013 00:00 top back 1834 pdf