Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Павел Маринов на първо официално посещение в Къркларели

Павел Маринов на първо официално посещение в Къркларели

По покана на Областния управител на  област Къркларели Мустафа Яман, Областният управител на Бургас Павел Маринов придружаван от генералния консул на Република Турция в Бургас Ниязи Акйол направи своето първо официално посещение в Къркларели. В състава на българската делегация бяха включени и заместник областният управител на област Бургас Юсеин Мехмед, както и главният секретар на Областна администрация Севим Неджатиева.

 Павел Маринов и придружаващите го лица бяха посрещнати изключително сърдечно от турските си домакини, сред които бе и председателят на  Търговско-промишлена палата на Къркларели Ерторул Четинташ. Двамата областни управители подробно  обсъдиха състоянието и перспективите на различни аспекти от съвместни дейности  по укрепване на взаимното сътрудничество между двете териториални общности, в контекста на приятелските и добросъседски отношения между нашите две страни. В разговора специално внимание бе отделено на подобряване на транспортните коридори между двете области, както и подобряване на митническото обслужване по границата. Анализиран бе хода на изпълнението на различни общи проекти в областта на трансграничното сътрудничество. Обсъдени бяха нови възможности за още по-ползотворно икономическо партньорство, както между отделни стопански субекти, така и между настоящи и бъдещи инвеститори от двете области.

Павел Маринов прояви специален интерес към реда на юридическо конституиране, инвестиране и цялостно функциониране на изградените в област Къркларели индустриални зони, чрез които държавата подпомага  местния бизнес, ангажиран с изпълнение на амбициозна стопанска програма в областта. Индустриалните зони са особен вид бизнес-инкубатори, които способстват за подобряване на инвестиционния климат в региона, както и за стопанското оживление, все градивни фактори, чрез която до голяма степен в Къркларели е разрешен проблема с разкриване на нови работни места и намаляване равнището на безработица и бедност в областта. 

Павел Маринов и придружаващите го лица  посетиха на място и се срещнаха с работодатели, мениджъри и работници от различни предприятия в сферата на металообработващата индустрия, производство на алуминиеви профили и текстилната промишленостразположени в индустриалната зона на Къркларели.  

Added : Wednesday, 20 November 2013 00:00 top back 2076 pdf