Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Мерките за намаляване на административната тежест достъпни за всеки в Интернет

 

На страницата на Министерския съвет е публикуван списък с мерки за намаляване на административната тежест, които правителството предприема. Министерствата и областните администрации ще информират гражданите и бизнеса чрез сайтовете си.

 

Мерките, които правителството предприема за намаляване на бюрокрацията и административната тежест, от днес могат да се следят в страницата на Министерския съвет на Република България www.government.bg. В раздел „Документи“ е качен списъкът с мерките, които вече са в сила. Той ще се актуализира постоянно като към него ще се добавят всички нови решения за отпадане  и облекчаване на режими. Линкове към него ще има в сайтовете на министерствата, областните администрации и държавните институции.
В изпълнение на Програмата на правителството до момента са приети 112 мерки за намаляване на административната тежест. На 15.08.2013 г. Министерският съвет прие Първи пакет от 24 мерки за намаляване на административната тежест, които бяха инициирани от неправителствени, браншови и работодателски организации.  На 22.10.2013г. Министерският съвет прие Втори пакет от 88 мерки. Те бяха предложени от министерствата и областните управители, съвместно с общините, с оглед улесняване на гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги. В момента се подготвя и трети пакет.
Основните улеснения за гражданите и бизнеса са премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуемите документи, намаляване на размера на таксите, съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др.
Мерките, чието въвеждане зависи от законодателни промени, ще бъдат включени в списъка веднага след приемането на измененията от парламента.
Списъкът ще съдържа само промени, които са приети със съответни нормативни актове и са реално достъпни за потребителите.


Линк към списъка: http://www.government.bg/fce/001/0211/files/0111_Bobeva1.pdfЗа информация: тел. 02/940.27.70, 02/940.20.72


Added : Thursday, 07 November 2013 00:00 top back 2743 pdf