Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

 

По повод 1 ноември - Денят на народните будители от Областния управител на Бургаска област Павел Маринов към българските учители, дейци на Българската православна църква, на просветата и култура и гражданите на Бургаска област

 

Уважаеми съграждани,

 На този светъл наш общобългарски празник се обръщам  към Вас с чувство на вълнение и заслужена гордост от духовните постижения на народа ни. Свидетели сме на ново  възраждане на националния ни дух, на пробудени нови стремежи към книжовност и образование в  изпълнение на заветите на поколения български будители, скромни просветители, свещенослужители, книжовници и пламенни революционери.

Началото на нашата цивилизация не случайно е белязано с творба под великолепното заглавие „За буквите”, бележито, вдъхновено и огнословно съчинение на Черноризец Храбър, в което този наш пръв будител се врича да продължи своите мисли и разсъждения за качествата и достойнствата на народа ни, за способността му да твори своя самобитна култура и просвета.

Измина повече от цяло хилядолетие от това начало, а замисленото богоугодно дело от Свети Иван Рилски, Григорий Цамблак, Неофит Бозвели, Паисий, Софроний, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев,  Стефан Караджа, Захари Стоянов и много други величава личности от плеядата вдъхновени и обречени на народа ни пастири живее и процъфтява и днес!

Празникът на народните будители ни напомня още веднъж, че сме наследници на старинна и богата на смисъл и ценности цивилизация, която ни поразява със своите прозрения, със своята революционност и същевременно с ренесансовата си светлина, която излъчва като могъща галактика  и предизвиква нашия заслужен възторг. Ние имаме основание да бъдем горди с делата на нашите народни просветители и будители, актуални повече от всякога и в днешната действителност!

 Уважаеми български учители, свещеници на Светата ни православна българска църква,  дейци на образованието, просветата и културата бъдете живи и здрави и нека Божията воля и благодат Ви напътства и закриля във Вашето дръзновено богоугодно дело на будители, просветители и народни учители. Честит празник!

 

Павел МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

2013 година

Added : Thursday, 31 October 2013 00:00 top back 3151