Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областният управител се ангажира с проблемите на конната база на Бургас

Във връзка с евентуалното преместване на конната база на Бургас от парк Езеро, в местността „Минерални бани” от  квартал Банево  в областна администрация постъпиха множество жалби и оплаквания от граждани и сдружения с нестопанска цел, които възразяват срещу определеното ново местоположение на базата. В мотивите си за това те изтъкват съществени, справедливи основания в това число и затруднения пешеходен и транспортен достъп до базата. Създадена и функционираща  като спортно-рехабилитационен комплекс след преместването и тя ще се редуцира в ущърб на гражданите  до спортен център с тясно ограничена дейност.  Като взе под внимание всички тези мотиви от жалбите на гражданите Областният управител на област Бургас Павел Маринов в писмо до кмета на Бургас Димитър Николов изисква да се обсъдят на експертно ниво всички възможности за запазване на целия спектър от спортно-възпитателни и лечебни функции на базата. В писмото се призовава общината  към разумно управленско решение, което ще бъде в подкрепа на развиващия се конен спорт в града и не на последно място за съхраняване на дейността на конната база като ценна туристическа атракция. Според областния управител тя би следвало да се разположи на леснодостъпно място в градска среда на Бургас, така както е в големите европейски столици, както е във  Виена, Мадрид и Лондон.
Тревогата на обществеността относно възможностите за фактическото ликвидиране на конната база се подхранва и от факта, че в бъдещата инвестиция за изграждане на т. нар. „Океанариум” в Бургас е предвидена значително по-малка сума от реално необходимата за преместването на базата. 

Added : Thursday, 24 October 2013 00:00 top back 2050 pdf