Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Решения от заседанието на Областния съвет за развитие

Решения от заседанието на Областния съвет за развитие
Днес, 22.10.2013 г. под председателството на Областния управител на Област Бургас,  г-н Павел Маринов се проведе редовното заседание на Областен съвет за развитие /ОСР/ на Област Бургас.
 
Заседанието протече при следния Дневен ред:
  1. Обсъждане и приемане на Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2014 – 2020
  2. Обсъждане и приемане на Регионален план на водоснабдяването и канализацията на обособената  територия на ВиК ЕАД – гр. Бургас
  3. Обсъждане и приемане на решение за обявяване на обект с регионално значение на обект: „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос”
 
Заседанието откри г-н Павел Маринов. Дневният ред бе одобрен без забележки. Присъстващите членове на ОСР /27 / единодушно приеха  Областната стратегия за развитие на Област Бургас с направените към нея допълнения.
 
ОСР прие Решение, с което съгласува  Регионален план на водоснабдяването и канализацията на обособената  територия на „ВиК“ ЕАД – гр. Бургас с направените и предоставени чрез Министерството на регионалното развитие на консултантската фирма, разработила регионалния план,  предложения за допълнения от общините Айтос, Бургас, Несебър и Поморие.
 
Кметът на Община Айтос презентира Проекта  „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос”. ОСР прие Решение, с което обяви  обект: „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос” за обект с регионално значение.
 

Added : Tuesday, 22 October 2013 00:00 top back 2260 pdf