Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Ефективни мерки за трайно разрешаване на натрупаните проблеми в енергийния сектор и мина „Черно море”- Бургас

Кризата с неизплатените възнаграждения на миньорите и служителите от  мина „Черно море” бе успешно разрешена, благодарение и на активната позиция през последните дни на областния управител Павел Маринов, който проведе редица срещи в Министерството на икономиката и енергетиката и с министър Драгомир Стойнев, като  потърси и получи съдействие от правителството за своевременно разрешаване на възникналите проблеми след забавеното изплащане на  възнагражденията на миньорите, следствие на  неплатежоспособност на Топлофикация Сливен, основен потребител на въглищата добивани в мината.   
Въпреки , че и двете предприятия  са частни,  а не държавни дружества правителството като отчита сериозността на положението реши, че от Националната енергийна компания следва да бъдат незабавно приведени необходимите средства до топлофикация Сливен, която от вчера се е разплатила с мината край Бургас, като са покрити голяма част от натрупани неизплатени задължения под формата на заплати /за месец септември/ и социални осигуровки.
Тези спешни действия обаче не отменят цялостното разрешаване на проблема, не премахват опасността от възникване на нови подобни на съществуващата кризисни ситуации. Затова днес /17 октомври/ областният управител се срещна в мина Черно море с представители на ръководствата на Топлофикация Сливен ЕАД, на мина Черно море, и на миньорските синдикати. В хода на работната среща бяха изслушани позициите и предложенията на всички отделни субекти и страни в производствения процес и се набелязаха конкретни мерки за подобряване на положението и за постигане на някакви относително валидни гаранции за редовно изплащане възнагражденията на миньорите в бъдеще. Областната администрация се ангажира конкретно да отправи предложение до НЕК средствата, които се отпускат до енергетичните дружества за погасяване на задълженията на държавата към тях да се разпределят не пропорционално, както е сега, а диференцирано,  съобразно социалната тежест на всяко отделно енергийно дружество в общия статус на развитие на българската икономика. По този начин ще се опази и подпомогне българското производство и ще се гарантират съществуващи работни места у нас, за сравнително ниско квалифицирана работна ръка, а няма да се подпомага чуждия стопански интерес в енергетиката. Сега  в Мина Черно море край Бургас работят близо 800 души, което го прави едно от големите предприятия в региона отговорно за поминъка на много от неговите жители.  Евентуално закриване или дори временно спиране на мината означава същинска социална бомба в и без това нагнетената обществена атмосфера, белязана от високата степен безработица в региона, счита областния управител, който се ангажира с всички средства за регулиране на проблема.
Друга мярка, която ще се предприеме е опита да се намали тежестта на високите социални осигуровки, които сега плащат миньорите, без да получават за това кой знае колко по-големи пенсии от тези на заетите в други сектори.  Сега  голям дял от парите предвидени за възнаграждения на миньорите се връщат в бюджета на държавата под формата на осигуровки и други социални плащания.
На срещата се набелязаха и мерки за разкриване на допълнителни източници на финансиране на производството чрез привличане на допълнителни средства от различни фондове предназначени за развитие на човешките ресурси и създаване на по-добри условия на труд и безопасност на работа, както и за привличане на допълнителни целеви инвестиции за частична модернизация на производствено-технологичните условия. С подготовката на предложението на областна администрация  до Министерството на икономиката и енергетиката и НЕК пряко е ангажиран освен областният управител и неговият заместник  Евгени Врабчев. 

Added : Thursday, 17 October 2013 00:00 top back 1975 pdf