Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
За предотвратяване на острозаразни болести по селскостопанските животни в областта

 Като отговор на тревогите  и безпокойствата на хората от община Малко Търново по повод влошената епизоотична обстановка областният управител на Бургаска област Павел Маринов предприе бързи  мерки за справяне с положението. Като се съобразява  със справедливите искания на стопаните за прекратяване убиването на селскостопански животни след констатираното през миналия месец огнище от шарка по овцете и козите в странджанското село Стоилово областният управител настоява  за по-строг контрол в сектора и по прецизно оперативно взаимодействие между институциите. Затова  към Областния съвет за развитие се създаде работна група, която ще предложи програма и ще  набележи конкретни дейности за предотвратяване на острозаразните заболявания по животните.
В пакета от мерки се предвижда да се направят искания за увеличаване размера на предвидените суми за обезщетения на собствениците на ликвидирани болни животни. Предвижда се още и рестарт на проекта за създаване на заграждения по границата против свободно преминаване на диви животни от Турция в нашите погранични общини. Работната група трябва да формулира и искания  пред Министерството на външните работи, което следва да настоява пред турската страна за спазване в европейската територия на  Република Турция на правилата и ограниченията важащи в Европейския съюз за ограничаване на заразните болести по селскостопанските животни.   
В работната група са привлечени водещи експерти - ветеринарни специалисти като д-р Пенчо Каменов, директор на Дирекция здравеопазване и хуманно отношение към животните в Агенция по безопасност на храните, проф. д-р Бойко Ликов, директор на Център за оценка на риска в същата агенция, д-р Петър Пачев, директор на Областната дирекция по безопасност на храните, председателят на Асоциацията на овцевъдите в Странджа Тодор Люцканов, както и всички кметове и главните ветеринарни лекари от пограничните с Република Турция  общини- Малко Търново, Средец и Царево. 

Added : Monday, 14 October 2013 00:00 top back 1973 pdf