Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Започна модернизацията на рибарското пристанище в Поморие

По инициатива на Областният управител на Бургаска област Павел Маринов започна реконструкцията, пристрояването и надстрояването на съществуващите и изграждане на нови допълнителни пристанищни съоръжения на рибарското пристанище в Поморие. Това стана възможно след като Министерски съвет на свое заседание наскоро учреди безвъзмездно право за строеж върху морското дъно на община Поморие . 
Инвестиционната инициатива на общината за реконструкция и модернизация с цел достигане на необходимия капацитет за безопасно приставане, престояване и обслужване на риболовни кораби и за осигуряване на ефективно, безопасно и хигиенно оборудване за разтоварване и временно съхраняване на уловите, както и за подобряване на работните условия е изключително навременна и необходима част от изпълнение на общата стратегия за развитие на Бургаска област в частта и предвиждаща модернизация и обновяване на пристанищната инфраструктура на областта. 
Община Поморие е бенефициент по Оперативна програма за развитие в сектор „Рибарство“ и разширението ще се осъществи със средствата по програмата. С изпълнението на проекта рибарското пристанище  на Поморие в бъдеще ще предоставя много по-добри възможности  за швартоване, домуване и престой на рибарски кораби

Added : Thursday, 10 October 2013 00:00 top back 2096