Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Идеи за нови проекти по трансгранично сътрудничество обсъдиха Бургас и Къркларели

Идеи за нови проекти по трансгранично сътрудничество обсъдиха Бургас и Къркларели

Работен семинар в рамките на проект „Погледни в бъдещето, запази наследството“, в рамките на Програмата за Трансгранично сътрудничество България- Турция, съфинансирана от Европейския съюз,  събра в гр. Къркларели, Република Турция близо 50 представители на различни институции от двете страни на границата, с отношение по темата за опазване на културното и историческо наследство. Сред участници от българска страна бяха експерти от Областна администрация Бургас, общините в региона, читалища, музеи, неправителствения сектор.

Лектори представиха акцентите в законодателството на двете страни относно опазването на архитектурното и историческо наследството. Участниците имаха възможност да обсъдят добри практики и опит в работата по Програмата за Трансгранично сътрудничество. Бяха идентифицирани нови съвместни проектни идеи за съхраняване и устойчиво използване на културното наследство, за които да се кандидатства за финансиране през следващия програмен период 2014-2020. Желанието на участници в семинара е да се осигури приемственост и надграждане на вече реализирани дейности, а идеите да се превърнат в по-мащабни проекти с над-регионално значение, които да засилят устойчивото икономическо развитие на трансграничния регион.

Събитието се проведе в присъствието на заместник-областния управител на област Бургас Юсеин Мехмед и заместник- областния управител на Къркларели Хикмет Чакмак.

Проект „Погледни в бъдещето, запази наследството“ е вторият, по който Oбластна администрация Бургас работи съвместно с област Къркларели. В процес на изработване са архитектурни планове за реставрация на 7 сгради в град Бургас и инвестиционни проекти за 5 сгради в Къркларели. 

Added : Monday, 02 September 2013 00:00 top back 2149 pdf