Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областният управител се ангажира с проблемите на професионалната гимназия по морско корабоплаване „Св. Никола” - Бургас

Областният управител Павел Маринов се ангажира с разрешаване на натрупаните през годините проблеми пред Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола” в Бургас, която поради липса на кандидати за обучение се намира в критично положение и на практика е пред закриване.

Изходът от създалата се сложна ситуация според, областния управител е в преобразуване на съществуващите специалности с цел тяхното по точно адаптиране към изискванията на живота и практиката. Конституирането на нови, по-атрактивни специалности ще привлекат млади хора за обучение така, че една от образователните легенди на града няма да погине.

Известно е, че от това учебно в заведение, което през годините е било известно на обществеността с различните си имена като Техникум по рибарство и Средно специално училище по морски и океански риболов „ген. В. Заимов” са тръгвали към морето поколения достойни и оригинални капитани, механици на кораби, рибари и други морски специалисти.

Училището е част от старата слава и колорита на Бургас като морски град. Във връзка с разработваната национална морска стратегия областният управител поставя като един от важните приоритети в работата си по нейното изграждане дейностите за запазване и развитие на формите за обучение и формиране на морските специалисти.

Затова усилията за запазване и подпомогне на професионалната гимназия по морско корабоплаване са във всички насоки – чрез привличане на експерти от Министерството на образованието и спорта, чрез акумулиране на средства за образователни иновации от различни държавни и публични фондове за квалификация и преквалификация на човешките ресурси, както и чрез други конкретни мерки за запазване и укрепване на училището.

Added : Tuesday, 13 August 2013 00:00 top back 1924 pdf