Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
За по-компетентни служители от администрацията на Бургаска област

За по-компетентни служители от администрацията на Бургаска област

 

Наскоро Областна администрация – Бургас спечели финансиране по Оперативна програма "Административен капацитет". Проектът се финансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и е за повишаване уменията и компетенциите на служителите в администрацията от областта чрез обучения в страната.

 Проектът  ще се изпълнява в едногодишен срок и е на стойност 81 660 лв. Целта му е да се повиши квалификацията на служителите, тяхната административна компетентност и индивидуален потенциал, чрез което се очаква да се постигане и съответно по-висока степен на ефективност в работата на администрацията с гражданите.

Дата: 24.07.2013 г.

 

 

Пеньо Костадинов

Връзки с обществеността

0886 28 64 94; E-mail:  pkp7@abv.bg;  oblastpres@abv.bg

Added : Wednesday, 31 July 2013 00:00 top back 2361 pdf