Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
На работна среща с животновъди от Странджа областният управител Павел Маринов ги запозна с намеренията на правителството за осигуряване на нови работни места в отрасъла.

Повишаване на заетостта в животновъдството важен приоритет от новата областната стратегия за развитие на Югоизточна България

На работна среща с животновъди от Странджа областният управител Павел Маринов ги запозна с намеренията на правителството за осигуряване на нови работни места в отрасъла.

 

Областният управител на Бургаска област Павел Маринов участвува в работна среща в Средец на земеделски производители от отрасъл „Животновъдство” от областта и по-специално от района на Странджа планина. Срещата, организирана от Лидия Станкова, директор на Областна служба по земеделие съвместно с Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян е част от поредица полезни инициативи на новото областно ръководство за постигане на по-добра информираност на земеделските производители и запознаване на съответните държавни служби и структури с възникващите пред животновъдите проблеми.

„ В областната стратегия за развитие, която в момента се доработва, усъвършенства и ще бъде приета до края на септември – заяви през животновъдите от областта Павел Маринов - на първо място като приоритет на настоящето управление е поставен проблемът със подобряване заетостта на населението чрез разкриване на нови работни места в това число и в областта на земеделието. Това не може да бъде реализирано без силното присъствие на държавата, на частния сектор в общините, които следва да подпомогнат откриването на нови работни места в реалните сектори на производството. За Бургаска област в разработваната стратегия на земеделието е отделено приоритетно място като основа за развитие на туризма и възраждане на хранително-вкусовата промишленост в областта. За мен като представител на правителството в областта е много важно да се намерят онези обществено значими форми и средства за съчетаване на вашите усилия, енергия,  възможности и инвестиционни намерения с приоритетите, заложени за изпълнение в областната стратегия. Трябва да успеем заедно, да произведем такъв тип обществен продукт, който да бъде ефективен и да може да изпълняваме поетапно и съвместно чрез поставяне на конкретни цели, задачи и по ясен план-график за развитие, който не бива да остава само на книга, а да се превърне в динамична стратегия за общи координирани действия за иновации чрез нови инвестиции в земеделието и по-специално в овцевъдството. Заявявам пред вас, хората конкретно ангажирани с производство на месо, вълна и мляко, че ще се старая да обезпеча всички необходими условия от страна на държавата, за да излезете на пазара като конкурентни и модерни производители в сектора. А как конкретно ще стане това, очаквам вие да подскажете, вие да посочите  пътищата и средствата, които се ангажирам да залегнат в профила на бъдещия областен фонд за развитие на селското стопанство.” – заяви Павел Маринов. След направените предложения до областния управител  животновъдите от областта изслушаха с интерес компетентната лекция на проф. Марин Тодоров от Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян, който очерта въз основа на подробен научен анализ непосредствените задачи за пълно възстановяване на традиционния за Странджа поминък, свързан с интензивното развитие и в бъдеще на маслодайното говедовъдство, овцевъдството и козевъдството.

В работата на срещата участвува и депутатът от Коалиция за България Пенко Атанасов.

Дата: 22.07.2013 г.

 

Пеньо Костадинов Пенев

Връзки с обществеността

0886 28 64 94; E-mail:  pkp7@abv.bg;  oblastpres@abv.bg

Added : Wednesday, 31 July 2013 00:00 top back 2253 pdf