Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Назначиха заместник областни управители

Със Заповеди № КВ 279 и 280/ 9.07.2013 г.  на МС на Република България за заместник областни управители на Област Бургас са назначени съответно господата Евгени Стоянов Врабчев и Юсеин Мехмед Мехмед.

Господин Евгени Врабчеве роден на 30.09.1964 г. в гр. Айтос. Завършил е ВМЕИ – Варна.  От 1999 – 2003 г. е Секретар на Община Айтос,  а  от 2003 – 20011 г. – 2 мандата - Кмет на Община Айтос. Женен с две деца.

Господин Юсеин Мехмед е роден на 14.09.1962 г. Завършил е две магистратури –  Публична администрация и Финанси. Работи като общински съветник в Общински съвет Поморие. Като такъв има 5 мандата, два от които като зам. председател.

Added : Wednesday, 10 July 2013 00:00 top back 2458 pdf